vrijdag, 31 maart 2023

AANMELDING

Werkperiode Leeuwenpoort: 4 september 2023 t/m 30 juni 2024. 

Leeuwenpoort start in op 4 september 2023 met het nieuwe programma van tien maanden. Dit programma is opgebouwd uit drie werkperiodes op drie AiR locaties in Zeeland. De deelnemende kunstenaars verblijven op deze drie verschillende Zeeuwse regio’s gedurende de tien maanden van het programma waar ze kosteloos kunnen werken en verblijven. Vanuit deze verblijfplaatsen wordt met verschillende kunstinstellingen en partnerorganisaties in de regio samengewerkt aan innovatie op actuele maatschappelijke thema’s. De deelnemers worden binnen dit programma begeleid door gerenommeerde kunstenaars en wetenschappers.

De aanvraagperiode start op 1 april 2023 en sluit op 15 juli 2023. 

Het doel van Leeuwenpoort is om professionals uit de kunst- en cultuursector samen met (inter)nationaal gerenommeerde kunstenaars en wetenschappers en partnerorganisaties in Zeeland te laten werken aan betekenisvolle innovatie in relatie tot actuele maatschappelijke vraagstukken. Uitgangspunt van deze samenwerking is de artistieke en autonome visie en ontwikkeling van de kunstenaar.

De kleine afstanden en grote variatie in de Zeeuwse regio’s prikkelen de zintuigen en nieuwsgierigheid. Daarnaast biedt Zeeland de ruimte om te experimenteren met het resulterende werk. Vanwege deze factoren is besloten om Leeuwenpoort te starten vanuit drie verschillende woonlocaties verspreid over de drie regio’s in Zeeland. Deze drie Artist in Residence locaties zijn: Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen), Middelburg (Walcheren) en Ellemeet (Schouwen-Duiveland). 

Programma

Het programma Leeuwenpoort is gericht op het zoeken naar diepgaande samenwerking met de wetenschap vanuit het autonome gedachtegoed van de kunstenaar in een vernieuwende benadering van actuele en duurzame thema’s, zoals klimaatverandering, slavernijverleden en de impact daarvan op het heden, vrede en vrijheid. maar ook onderwaterarcheologie in Zeeland, industrie en wetenschap. 

Creativiteit, als hoogste vorm van out-of-the-box denken, is nodig voor de uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Kunstenaars leveren in samenwerking met wetenschappers en professionele veldpartners vanuit hun authentieke visie een unieke bijdrage aan innovatie. Naast het economische belang van autonome kunst ontwikkelt de kunstenaar in dit project ook betekenisvolle relaties tussen zijn eigen werk en de context, wat de maatschappelijke en economische waarde vergroot. 

In dit programma beginnen drie tot vier kunstenaars hun werkperiode op één van de drie verblijfslocaties in Zeeland. Het programma bestaat uit drie werkperiodes, zodat alle deelnemers uit de drie verschillende regio’s in Zeeland werk kunnen creëren en een netwerk kunnen opbouwen. In de studio’s van de woonlocaties werken de deelnemers zelfstandig aan een zelfgekozen thema, die gerelateerd zijn aan een actueel maatschappelijk vraagstuk. In de ateliers worden de kunstenaars begeleid door hedendaagse gerenommeerde kunstenaars. 

Op verschillende momenten in het jaar is er een publiek programma, zoals open ateliers, tentoonstellingen, presentaties, performances, lezingen in musea of andere openbare ruimtes. Deelnemende kunstenaars kunnen tot € 500,- per maand declareren.

Aanmelden

Het programma Leeuwenpoort dat start op 4 september 2023 en loopt tot en met 30 juni 2024. Je kunt je voor dit programma inschrijven vanaf 1 april 2023 tot en met 15 juni 2023. 

De aanvragen worden beoordeeld door een ervaren en deskundig team. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de autonome zeggingskracht en persoonlijke motivatie van de aanvrager van dit project. Een afgeronde kunstopleiding is geen vereiste, een artistieke en inhoudelijke werkhouding ten opzichte van het eigen autonome werk en betrokkenheid bij actuele maatschappelijke thema’s is noodzakelijk. 

Sollicitatieronde 1: Schriftelijke sollicitatie

Stuur  uiterlijk 15 juni 2023 een motivatie met CV en een portfolio met relevant werk naar: application@leeuwenpoort.eu . Je krijgt uiterlijk 30 juni 2023 bericht of je wordt uitgenodigd voor de volgende ronde. 

Aanvraagronde 2: Interview

Twintig kandidaten worden per e-mail uitgenodigd voor een online gesprek in juli 2023. De tien meest geschikte kandidaten uit de gespreksronde worden toegelaten tot het programma. Een selectie van hun werk van de tien geselecteerde deelnemers wordt geüpload naar de website van Leeuwenpoort.

Voor wie dit jaar helaas niet geselecteerd is, kan opnieuw een aanvraag indienen voor de volgende werkperiode. 

Contact

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

E- mail: application@leeuwenpoort.eu

Mobiel: +31 (0) 6 232 84 954.

Succes met de sollicitatie en we ontmoeten je graag in september 2023!