AANMELDING

Werkperiode Leeuwenpoort is nog niet open. 

Leeuwenpoort start in op ……….met het nieuwe programma van tien maanden. Dit programma is opgebouwd uit drie werkperiodes op drie AiR locaties in Zeeland. De deelnemende kunstenaars verblijven op deze drie verschillende Zeeuwse regio’s gedurende de tien maanden van het programma waar ze kosteloos kunnen werken en verblijven. Vanuit deze verblijfplaatsen wordt met verschillende kunstinstellingen en partnerorganisaties in de regio samengewerkt aan innovatie op actuele maatschappelijke thema’s. De deelnemers worden binnen dit programma begeleid door gerenommeerde kunstenaars en wetenschappers.

De aanvraagperiode start op ……….

Het doel van Leeuwenpoort is om professionals uit de kunst- en cultuursector samen met (inter)nationaal gerenommeerde kunstenaars en wetenschappers en partnerorganisaties in Zeeland te laten werken aan betekenisvolle innovatie in relatie tot actuele maatschappelijke vraagstukken. Uitgangspunt van deze samenwerking is de artistieke en autonome visie en ontwikkeling van de kunstenaar.

De kleine afstanden en grote variatie in de Zeeuwse regio’s prikkelen de zintuigen en nieuwsgierigheid. Daarnaast biedt Zeeland de ruimte om te experimenteren met het resulterende werk. Vanwege deze factoren is besloten om Leeuwenpoort te starten vanuit drie verschillende woonlocaties verspreid over de drie regio’s in Zeeland. Deze drie Artist in Residence locaties zijn: Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen), Middelburg (Walcheren) en Ellemeet (Schouwen-Duiveland). 

Programma

Het programma Leeuwenpoort is gericht op het zoeken naar diepgaande samenwerking met de wetenschap vanuit het autonome gedachtegoed van de kunstenaar in een vernieuwende benadering van actuele en duurzame thema’s, zoals klimaatverandering, slavernijverleden en de impact daarvan op het heden, vrede en vrijheid. maar ook onderwaterarcheologie in Zeeland, industrie en wetenschap. 

Creativiteit, als hoogste vorm van out-of-the-box denken, is nodig voor de uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Kunstenaars leveren in samenwerking met wetenschappers en professionele veldpartners vanuit hun authentieke visie een unieke bijdrage aan innovatie. Naast het economische belang van autonome kunst ontwikkelt de kunstenaar in dit project ook betekenisvolle relaties tussen zijn eigen werk en de context, wat de maatschappelijke en economische waarde vergroot. 

In dit programma beginnen drie tot vier kunstenaars hun werkperiode op één van de drie verblijfslocaties in Zeeland. Het programma bestaat uit drie werkperiodes, zodat alle deelnemers uit de drie verschillende regio’s in Zeeland werk kunnen creëren en een netwerk kunnen opbouwen. In de studio’s van de woonlocaties werken de deelnemers zelfstandig aan een zelfgekozen thema, die gerelateerd zijn aan een actueel maatschappelijk vraagstuk. In de ateliers worden de kunstenaars begeleid door hedendaagse gerenommeerde kunstenaars. 

Op verschillende momenten in het jaar is er een publiek programma, zoals open ateliers, tentoonstellingen, presentaties, performances, lezingen in musea of andere openbare ruimtes. Deelnemende kunstenaars ontvangen een werkbudget van € 500,- per maand.

Contact

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

E- mail: application@leeuwenpoort.eu

Mobiel: +31 (0) 6 232 84 954.